Tarihin Annabawa

Tarihin Annabi Dawud (AS)!Dauda ko Dawūd (Da Larabci: داوود ) Annabi ne na Ba’isra’ila wanda kuma sarki ne. Annabi Dauda (AS) yana da murya mai kyau na rera waƙar Yabon Ubangiji kuma Allah ya ba shi fasahar kera makamai. Yana da shari’a itace Littafin Zabura da Allah ya saukar masa da shi. Dauda (AS) ya ci Urushalima (Kudus) domin Isra’ilawa.


Haihuwa


Annabi Dawud alaihissalam ana kiransa da Dawud a wajen Yahudawa. An haife shi a Urushalima (Birnin Kudus) a ƙarni na 10 kafin Haihuwar Annabi Isa (AS) Kamar sauran Annabawa, Annabi Dawud alaihissalam ya kasance masoyi Annabin ALLAH SWT, kuma ALLAH SWT ya ba shi ikon mu’ujiza da karfi da girma. Shi ne wanda ya kafa hukunce-hukuncen ALLAH Madaukakin Sarki a bayan kasa.

Imam al-Baqir (RA) ya yi nuni da Dauda (AS) a matsayin daya daga cikin annabawan da su ma suka kasance masu mulki. Dauda (AS) ya yi zamani da Lukman. Dauda (AS) ya yabi Lukman a lokacin da ya yi masa nasiha.


A Cikin Alkur’ani


An ambaci Annabi Dawud alaihissalam sau 16 da sunansa a cikin surori daban-daban na Alqur’ani a ruwayoyi daban-daban.

An Saukar da Littafin Zubur (Zabura) Ga Dawud alaihissalam.

“Kuma Ubangijinka ne Mafi sani ga Abinda ke cikin sammai da ƙassai. Kuma lalle ne, haƙiƙa, Mun fĩfĩta sãshen Annabãwa a kan sãshe, kuma Mun bai wa Dãwũda zabura. ” (k:17:55).


Zabura


Kamar yadda Alqur’ani da hadisai suka zo, Allah ya saukar da Zabur ga Dauda (AS). Littafin tarin wa’azi ne, da addu’o’i. Kalmar “Zabur” ta zo sau uku a cikin Alkur’ani a cikin suratun Nisa’i , (Alkur’ani 4) al-Anbiya’ (Qur’an 21), da al-Isra’i. (Alkur’ani 17).


Fitattun Halaye


Halaye da yawa an jingina su ga Dauda (AS) a cikin ayoyi da hadisai na Kur’ani. Kamar yadda kur’ani ya fada, Dauda (AS) yana iya fahimtar harshen dabbobi, Allah ya ba shi mulki da hikima, kuma Allah ya hore masa duk abin da yake so ya koya. An ruwaito Dauda (AS) ya kasance mutum ne mai yawan bautar Allah kuma yana kuka saboda tsoron Allah.

Akwai hadisai da yawa dangane da ibadun Annabi Dauda (AS) Annabi Muhammad (SAWW) ya yaba da azumi da addu’ar Daud.
Daud (AS) yana azumi kowace rana.

A cikin ingantaccen Hadisi Annabi Muhammad SAW yana cewa: “ Mafi soyuwar Sallah a wurin Allah SWT ita ce Sallar Dawud kuma mafi soyuwa a wajen Allah SWT ita ce Sallar Dawud. Ya kasance yana barci rabin farkon dare ya sallaci kashi daya bisa uku nasa, ya sake yin barci (sake) daya bisa shida. Kuma ya kasance yana yin azumin ranaku daban-daban. Kuma a lokacin da ya gamu da abokin gaba bai taba guduwa ba. (Bukhari)

Daya daga cikin abubuwan da suka faru na karfinsa da mika wuya ga ALLAH SWT tun yana karami ya zo a cikin Alqur’ani a cikin suratu Baqarah.

Sai suka rinjãye su da iznin Allah, kuma Dãwũda ya kashe Jalũta, kuma Allah Ya ba shi mulki da hikima (wato Annabci) kuma Ya sanar da shi daga abin da Yake so. Kuma ba domin Allah Ya duba mutane da sãshe ba, dã ƙasa an ɓãci, kuma amma Allah ne Ma’abũcin falala ga tãlikai. (Qur’an 2:251)

Kamar yadda Alkur’ani ya fada, duwatsu da tsuntsaye sun daukaka Allah tare da Dauda (AS). Akwai kissoshi daban-daban na abin da daukakar tsaunuka da tsuntsaye suke nufi.
See also  TARIHIN ANNABI NUHU ( AS ) نُوْحٌ,


Hukunci


Allah ya ba Dauda (AS) hikima da fahimi a magana kuma ya umurce shi ya yi hukunci a kan mutane masu jayayya An kawo shari’o’in hukunce-hukuncen Dauda a cikin Kur’ani.


Yin Makamai


Kamar yadda Kur’ani ya fada, Allah ya koya wa Dauda (AS) yin makamai. Kamar yadda majiyoyin hadisai suka ruwaito, Allah ya yaba wa Dauda (AS) kuma ya gaya masa cewa shi bawane nagari, amma Annabi Dawud baya ji dadin cewa ba shi da wani aiki kuma ya dogara da dukiyar jama’a don rayuwarsa. Dauda (AS) ya yi baƙin ciki da hakan kuma ya yi kuka. Sa’an nan sai, Allah ya hore masa yin sulke. Dauda (AS) ya kera kuma ya sayar da makamai. Don haka, yayi rayuwa ta wannan hanyar Wannan sana’ar ya daina dogaro da dukiyar jama’a.

Annabi Dawud alaihissalam shi ne farkon wanda ALLAH SWT ya yi masa gwanintar kera makamai da sulke na karfe. ALLAH SWT ya ba shi mu’ujiza ta yadda yana iya narkar da karfe a hannunsa ya mai da shi makamai da sulke.

ALLAH SWT yana fada a cikin suratu Saba: “ Kuma lalle ne, hakika, Mun bai wa Dawud falala daga gare Mu (Muka ce): “Ya ku duwatsu! Ku maimaita gõdiya tãre da shi, da tsuntsãye. Kuma Muka tausasa masa baƙin ƙarfe, (Muka ce): “Ka sanya waɗansu riguna masu faɗi, kuma ka auna Na’ura da kyau, kuma ka aikata ayyukan ƙwarai.” Lalle Nĩ, Mai gani ne ga abin da kuke aikatãwa. (Alkurani 34:10-11).


Murya mai kyau


An yi imanin Dauda (AS) yana da murya Mai Kyau kuma ana ganin cewa babu wanda Allah ya ba shi irin wannan muryar waƙa mai kyau. An ce lokacin da Dauda (AS) ya karanta zabura dukan dabbobi sun je wurinsa suna sauraron muryarsa
See also  Tarihin Annabi Ayyuba (AS)


Jalut


Bayan wafatin Annabi Musa Alaihissalam , sai Banu Isra’ila suka zama marasa tarbiyya. Domin su gane rashin biyayyarsu da taurin kai, da kuma tunatar da su zuwa ga ALLAH, sai Allah SWT ya jarrabe su da sanya wani daga cikin mafi munin azzalumai a matsayin shugabansu mai suna Jalut (Goliath). Banu Isra’ila sun gaji da wulakanci da ci gaba da yakukuwa da cin kashi a masarautar Jalut.

Bayan shekaru masu yawa na jarrabawa, Allah SWT ya zabe Talut ya zama sarkin Banu Isra’ila. Talut manomi ne, kuma ya kasance mai biyayya, mai ƙarfi, mai hikima.

Talut yana da mutane da makamai a cikin sojojinsa, amma duk da haka, Jalut ya fi shi mallakar katafaren runduna, da karfi, kuma cikakkun kayan yaki nesa ba kusa ba. Dukan rundunonin biyu sun shirya yin fafatawa. Banu Isra’ila sun tsorata ganin girman rundunar Jalut.

Sarki Talut ya bayyana cewa duk wanda ya kashe Jalut zai bashi Auren diyarsa.

Ba wanda ya kuskura ya shiga gaba ya fara fada a wannan lokacin, sai ga wani yaro karami ya fito yana cewa zan yaki Jalut. Talut ya ki yarda. Sai dai yaron ya dage a bar shi ya ce, na kashe zaki a daren jiya don in yi fada da Jalut. Wannan jarumin yaron shine Annabi Dawud alaihissalam.

Talut ya yarda kuma ya sa shi ya sa sulke don ya fara yaƙi. Annabi Dawud ya tafi da sulke kasancewar shi matashi ne kuma mai fata. Dawud alaihissalam ya fuskanci Jalut ba da wani makami ko takobi ba, sai Abin harbi majajjawa da ’yan tsakuwoyi. Yayi addu’ar Allah SWT ya taimake shi ya shirya kashe Jalut.

Ya harbe shi harbin majajjawa, dutsen ya kai ga goshin Jalut. An buge shi da karfi, nan take ya fadi da jini na fita daga goshinsa, sai aka ga ya mutu cikin dakiku.

Sojojin Jalut sun firgita ganin shugabansu ya mutu cikin dakika. Daga nan sai Banu Isra’ila suka ci nasara a yaki akan sojojin Filistiyawa da yardar Allah SWT da taimakonsa duk da cewa ba su da yawa kuma ba su da kayan aiki.

Daga nan sai Dawud alaihissalam ya shiga kasa mai tsarki ta Kudus tare da iyalansa da sauran salihai.

Kamar yadda yayi alkawari Talut ya aurar da ‘yarsa ga Annabi Dawud alaihissalam. Haka nan Talut ya nada Dawud alaihissalam a matsayin kwamandan rundunarsa.

Soyayya da daukakar da Annabi Dawud yake samu daga mutane ya sanya Talut ya fara hassada da Dawud.

Wannan wuta ta kishi ta yi tsanani har Talut ya yi shirin kashe shi. Talut ya rinka tura shi yaki masu hatsari domin makiya su kashe shi, amma Annabi Dawud ya ci nasara a kowane yaqi da taimakon ALLAH SWT.

A lokacin da Annabi Dawud ya samu labarin shirin Talut, sai ya bar wurin tare da iyalansa a wannan dare ya fake a wani kogo. Wasu mutane da yawa kuma sun sami mafaka tare da shi a cikin kogon. Sannan Annabi Dawud alaihissalam ya tafi daular Palastinu da ke makwabtaka da ita tare da mutanensa.

Talut ya kai hari kan Falasdinawa. Talut Ya mutu a wannan yakin kuma sojojinsa suka gudu. Annabi Dawud alaihissalam ya zama sarkin Palastinu.

Annabi Dawud alaihissalam ya shafe shekaru 40 yana mulkin kasar Falasdinu cikin aminci da kwanciyar hankali. Ya yi shekara 7 a Hebron, ya kuma yi shekara 33 a Kudus (Urushalima).

Annabi Dawud ya fara gina masallacin Al-Aqsa wanda ya ruguje, yayi babban aikin Gina Masallacin amma ya kasa kammala shi ya rasu. Daga baya dansa Annabi Sulaimanu alaihissalam ya kammala gina masallacin Aqsa (Masallacin Kudus).
See also  Tarihin Annabi Luqman (AS)


Mutuwa


Dauda (AS) ya mutu yana da shekara ɗari, bayan shekaru arba’in Yana sarauta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button