Tarihin Annabi Sulaiman

Tarihin Annabi Sulaiman/Suleman (AS) Kashi Na (1).Annabi Sulaiman (AS) (Da Larabci: سُلَیمان ) dan Dawuda ne (AS) kuma daya daga cikin manyan annabawan Banu Isra’ila. Ya roki Allah Mulkin da ba wanda zaiyi kamar sa a bayansa. Allah ya biya masa bukatarsa kuma baya ga mutane, ya sanya aljanu , aljanu, iska da tsuntsaye a karkashin ikonsa. An gina Wajen ibadar Sulemanu a lokacinsa kuma bisa ga umarninsa.

Sulaiman dan Dawud, Dawud shi ne Sarkin Isra’ila mai hikima kuma Annabin Allah (SWT). Sulaiman ya koyi ilimi mai zurfi a Wurin mahaifinsa kuma yakan shiga Wajen mahaifinsa a lokacin sauraren kararrraki, Ya kasance mai kallo kuma ya koya daga wurinsa kuma a wasu lokuta yana ba da gudummawa A Wajen zartar da Hukunci.


Zuri’a


Sulaiman (AS) dan Dauda ne (AS) kuma ya fito ne daga zuriyar Yahuda dan Annabi Yakub (AS). Annabi Sulaiman (AS) yana da farar fuska da katon jiki An haife shi Da kaciya.

Annabi Sulaiman (AS) shi ne magajin mahaifinsa bayan wafatinsa yana da shekara ashirin da biyu ko goma sha uku.

Kuma lalle ne, haƙĩƙa, Mun bai wa Dãwũda da Sulaimãn ilmi, kuma suka ce: “Gõdiya ta tabbata ga Allah, Wanda Ya fĩfĩta mu a kan mãsu yawa daga bãyinSa mũminai.”

Kuma Sulaiman ya gaji (ilimin) Dawuda. Ya ce: “Ya ku mutãne! An sanar da mu harshen tsuntsãye, kuma an bã mu dukan kõme. Lalle ne wannan, haƙĩƙa falala ce bayyananniya.

Kuma rundunarsa, daga aljannu da mutãne da tsuntsãye, aka tattara a wurin Sulaimãn, kuma aka jẽre su gabã ɗaya. (Karanta Labaru 27:15-17).


Annabci da Mulki


Annabi Sulaiman (AS) yana daga cikin manyan annabawan Banu Isra’ila kuma ya zama sarkinsu.

Akwai ra’ayoyi da yawa game da zoben Sulemanu Kamar yadda hadisi ya zo, Imam al-Mahdi (AS) zai karba. Akwai kuma labarun camfe-Camfe game da wannan zobe.

A zamanin Sulemanu (AS), gungun mutane suna yi sihiri. Ya ba da umarnin a tattara dukan rubuce-rubucensu a ajiye a wuri na musamman. Bayan wafatin Suleman (AS) sai wasu suka fitar da su suka fara koyarwa da wa’azin sihiri. Annabi Sulaiman (AS) yayi mulki tsawon shekaru arba’in.
See also  Tarihin Annabi Sulaiman/Suleman (AS) Kashi Na (3) Kuma Na Karshe


Iko da Mulki


Annabi Sulaiman (AS) ya roki Allah da mulkin da babu wanda zai kama bayansa. Allah ya biya masa bukatarsa kuma ya sanya iska a karkashin ikonsa wadda ta yi nisa a cikin yini guda. Mutane da tsuntsaye da aljanu sun zama karkashin ikonsa. Yana daure wasu aljanu marasa biyayya. Aljanu sun yi masa aiki kuma ya sami hanyar shiga ma’adinan zinariya.


Wajen Ibadar Sulemanu (AS)


A bisa nassin Attaura, Allah ya yi wa Annabi Dauda (AS) busharar gina Wajen ibada mafi girma kuma mafi muhimmanci ga Yahudawa, “Gama sa’ad da kuka mutu aka binne ku tare da kakanninku, zan ta da ɗaya daga cikin zuriyarku. Zuriyarka, ni kuwa in sa mulkinsa ya yi ƙarfi, shi ne zai gina wajen ibada domin sunana, Zan kuwa tabbatar da gadon sarautarsa har abada. Daga baya musulmi ne suka kira wannan wurin masallacin al-Aqsa (Kudus).


Halayen Maɗaukaki


Bayan mulki da iko mai girma, Allah ya baiwa Annabi Sulaiman (AS) wasu gata;

Ayoyi da hadisai daban-daban sun ruwaito sifofi da yawa ga Annabi Sulaiman (AS). Alkur’ani ya fadeshi da bawan kirki mai yawan ambaton Allah kuma Allah ya ba shi ilimi. A cewar Kur’ani, Annabi Sulaiman (AS) ya fahimci harshen dabbobi.

A cewar wasu bayanin labarin Radd al-Shams ya faru ne ga Annabi Sulaiman (AS).

Littattafai na Misalai da Waƙoƙi an jingina su gare shi kuma duka biyun suna cikin littattafan Yahudawa masu tsarki.

Annabi Sulaiman (AS) ya kuma yi hukunci. A cikin Alkur’ani an ambaci hukunce-hukuncensa.

An ambaci sunan Sulaiman (AS) sau goma sha bakwai a cikin Alkur’ani. Kur’ani ya ambaci labarai daban-daban game da Annabi Sulaiman (AS), wanda ya fi shahara a cikinsu shi ne labarin Sarauniyar Sheba (Bilkisu Mai Gadon Zinare) Har ila yau, akwai labaru daban-daban game da shi a cikin hadisai, da yawa daga cikinsu masu bincike sun ce ba gaskiya ba ne da kuma karin gishiri.

Har ila yau, Kur’ani yayi bayani ga kuskure na Sulaiman (AS), bayan haka ya tuba. Allah kuma ya kira Sulaiman (AS) ‘Awwab’ , wanda a zahiri yana nufin wanda ya sake komawa baya. Wannan yana nuni ne ga masu yawaita tuba zuwa ga Allah, kuma yana daga cikin mafi soyuwa a gare shi, wanda yake ba da lada mai yawa;

Kamar yadda Tafsir bn Kathir ya ce, a wata rana Sulaiman (AS) yana kallon dawakan da suka kware sosai Da nagartaccen kiwo, sai ya shagala da su, sai ya rasa lokacin sallar la’asar. Ya yi nadamar sha’awar kyawawan abubuwan duniya har ya manta da sallah ya rasa ambaton Allah. Sannan ya roki Allah gafara sannan kuma ya nemi yardar Allah.

Allah Ta’ala ya saukar da cewa: “ Kuma ga Dawuda Mun bai wa Sulaiman. Madalla da bãwa! Lalle shĩ, ya kasance mai yawan tũba.

See also  Tarihin Annabi Sulaiman/Suleman (AS) Kashi Na (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button